over KR8!

KR8!, samen de krachten bundelen


KR8! is een lokale beweging, gegroeid uit de lokale partij L.O.S. Een positief verhaal waar onafhankelijken, liberalen en sociaaldemocraten

de krachten bundelen op basis van lokale betrokkenheid en verankering, los van partijpolitieke belangen of overtuiging.


L.O.S. wordt KR8!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2000 werd de partij L.O.S. opgericht. De naam staat voor de drie deelgemeenten : Lippelo-Oppuurs-Sint-Amands en verwijst ook naar Laat Ons Samenwerken. De voornaamste drijfveer van alle oprichters en ook de huidige ploeg ligt in de wil om de gemeente open en transparant te besturen. Bij de ploeg enkele oud VU-leden.

De samenwerking tussen ervaren mandatarissen en nieuwkomers zonder politieke kleur leidde in 2000 tot een puik resultaat (5 raadsleden én deelname aan het uitvoerend bestuur). L.O.S haalt 24,16%.


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 groeit L.O.S. en krijgt de steun van nieuwe mensen en enkele sp.a-leden. L.O.S. behaalt 27% van de stemmen. De verkiezingen van 2006 leverden een hoger stemmenpercentage en een gelijk aantal zetels op.


Op 14 oktober 2012 werd wederom een sterke lijst samengesteld met ervaren L.O.S.-sers en nieuwe mensen. Met een fantastisch resultaat van 32,8% van de stemmen heeft L.O.S. gekozen om te besturen: 7 gemeenteraadsleden, 3 OCMW-raadsleden, 3 schepenen en de OCMW-voorzitter.


In 2017 beslisten de gemeenten Sint-Amands en Puurs om vanaf 1/1/19 in een fusie te stappen. Voor L.O.S. als lokale partij geen evidente keuze, maar noodzakelijk. Met oog op de gemeenteraadsverkiezingen beslist L.O.S. om door te groeien tot een nieuwe lokale beweging voor de nieuwe gemeente Puurs-Sint-Amands. KR8! gaat van start!


KR8!, samen de krachten bundelen

Op 14 oktober 2018 wordt een nieuwe bestuursploeg gekozen voor de nieuwe fusiegemeente. Een bestuursploeg die Puurs-Sint-Amands moet uitbouwen tot een sterke gemeente, een baken in de regio waar elke dorpskern meetelt.

Een nieuwe gemeente vraagt een bestuur dat voluit gaat voor alle inwoners, verenigingen en ondernemingen in de 8 dorpskernen.

KR8! staat klaar om de fakkel over te nemen en onze gemeente te besturen zoals U het verdient.


KR8!, dat is de kracht van samenwerken tussen 8 dorpskernen.

KR8! dat is een ploeg enthousiaste, gemotiveerde dorpsgenoten die zich willen inzetten voor de 8 dorpskernen!

KR8! gaat voor een fusiegemeente waarin de 8 dorpskernen hun eigenheid behouden en troeven kunnen uitspelen, want Puurs-Sint-Amands is meer dan één gemeente!

KR8!, dat is een samenwerking van lokaal geëngageerde dorpsgenoten: onafhankelijken, sociaal-democraten (sp.a) en liberalen (Open VLD)!