Home

een KR8!-ige ploeg


SAMEN DE KRACHTEN BUNDELENKR8! is een sterke, geëngageerde ploeg die de krachten bundelt vanuit onze 8 dorpskernen Breendonk, Kalfort, Liezele, Lippelo, Oppuurs, Puurs, Ruisbroek en Sint-Amands.

Een sterk geheel van onafhankelijken, liberalen en sociaaldemocraten.

Een ploeg met bestuurservaring, lokaal en bovenlokaal, die weet waar ze mee bezig is.

Positieve mensen met een missie: een frisse wind laten waaien in onze nieuwe gemeente!

een KR8!-ig programma


8 KR8!-LIJNEN VOOR EEN KRACHTIG BESTUUR


 

Geen grote beloftes, geen grote projecten en evenementen, maar een realistisch programma op maat van de dorpskernen. Een programma dat de betrokkenheid van de inwoners wil versterken, met focus op toegankelijke en bereikbare dienstverlening. Een programma met opstap naar één gemeente Klein-Brabant.